Condicions d'ús

 CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, VELA CATALANA, SLU informa a l'Usuari del lloc Web https://www.velabarcelona.com que l'accés, navegació i utilització del mateix implica l'acceptació expressa de tots els termes inclosos en les presents Condicions d'Ús i el seu compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi aquesta web, així com les xarxes socials de Instagram  i Facebook.

 

IDENTIFICACIÓ

Denominació social: VELA CATALANA, SLU

Denominació comercial: VELA CATALANA

CIF: B61438776

Telèfon: 93 93 225 79 40

Seu social: Moll de Gregal, 33 08005 Barcelona

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30220, Foli 89, Fulla núm. B-169.016

Correu Electrònic: info@velabarcelona.com

Centre d’esports: Centre Municipal de Vela (Moll de Gregal, 33 08005 Barcelona)

Pàgina Web: (En endavant el Web): https://www.velabarcelona.com

 

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents Condicions d'Ús i la respectiva Política de Privacitat tenen per objecte regular l'accés, la navegació i la utilització del web per l'Usuari, sense perjudici del dret que VELA CATALANA es reserva a modificar-les.

L'accés, la navegació i la utilització dels continguts del Web per part de l'Usuari després de l'entrada en vigor de les Condicions modificades suposen l'acceptació de les mateixes.

A l'efecte d'interpretació, entenem que una persona passa a ser Usuari del Web en el moment en què aquest accedeix, navega i/o utilitza els continguts del web i accepta les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat establertes.

El lloc web de VELA CATALANA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

a)    la veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per VELA CATALANA per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel Web.

b)    la veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en la botiga on line.

c)     l'ús de la informació, serveis i productes oferts per VELA CATALANA en contravenció a allò que es disposa en les presents Condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera  puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc Web.

 

RESPONSABILITATS

VELA CATALANA no es fa responsable de:

1. Inadequat funcionament i/o errors del Web si està motivat per tasques de manteniment, a incidències, a un defectuós funcionament del terminal o la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes indispensables per fer ús del servei.

2. Virus i/o altres components nocius en el Web o en el servidor que l’alimenta.

3. Danys que es generi a l'usuari en cas d'impossibilitat de prestar el servei a causa de supòsits de cas fortuït, força major, pandèmies o altres causes no imputables a VELA CATALANA.

4. Perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions d'ús que VELA CATALANA estableix en el Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Web.

5. Informació publicada en el seu Web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

VELA CATALANA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Web i reduir al mínim els errors de sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

VELA CATALANA adoptarà les mesures oportunes per assegurar una resposta ràpida, sense responsabilitzar-se pels retards que siguin deguts als serveis de telecomunicacions.

Així mateix, VELA CATALANA no es fa responsable de la informació emmagatzemada en blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar informació en el seu web.

 

REGLES D'ACCÉS I ÚS DELS CONTINGUTS

En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

1. Obtenir els continguts facilitats al Web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi.

2. Utilitzar algun dels serveis i continguts que VELA CATALANA posa a la seva disposició, amb finalitats il·lícites.

3. Realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'activitat normal del web o a l'ordinador d'un tercer.

4. Utilitza el Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

5. Accedir sense autorització a qualsevol secció del Web, a altres sistemes o xarxes connectades, a cap servidor de VELA CATALANA, ni als serveis oferts a través del web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

En el cas que l'Usuari causi danys a tercers, per fer ús de qualsevol servei i contingut facilitats a través del web, exonera expressament a VELA CATALANA, de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada. A aquests efectes, l'Usuari assumirà la responsabilitat exclusiva que pogués derivar-se.

VELA CATALANA es reserva el dret d'exercici de les accions legals oportunes en cas d'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l'Usuari.

 

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

VELA CATALANA no controla els continguts, ni les Condicions d'ús, Condicions de Contractació on line ni la Política de Privacitat dels webs de tercers.

Així mateix, VELA CATALANA no serà responsable de la disponibilitat d'aquests webs i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o servei oferts en aquestes.

L'Usuari accepta que VELA CATALANA no serà responsable de les pèrdues o danys en que l'Usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats web.

D'altra banda, l'Usuari que vulgui introduir enllaços al Web de VELA CATALANA des de la seva pròpia web estarà obligat a complir les següents condicions:

1. Ha d 'obtenir una autorització prèvia de VELA CATALANA

2. L'enllaç únicament vincularà amb el Web a través de la seva adreça d'Internet

3. Des del web que realitzi l'enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre VELA CATALANA

4. El Web que estableixi l'enllaç haurà d'observar la legalitat vigent i no podrà enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums

En tot cas VELA CATALANA es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç a aquest web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

VELA CATALANA és titular o compte amb les llicències corresponents sobre els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny del web, la marca, el nom comercial i els signes distintius. En particular, estan protegits pels drets d'autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de el Web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, fotografies, gràfics, així com qualsevol altre contingut del web relatiu als serveis, continguts i/o eines facilitades per VELA CATALANA.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del web per part de l'Usuari implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial d'aquests drets per part de VELA CATALANA.

L'usuari podrà visualitzar, imprimir i copiar els continguts d'aquest Web per al seu ús privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o l'exercici dels drets d'explotació: reproducció, distribució, comunicació pública, posada de disposició i transformació, de la totalitat o part dels continguts inclosos en el Web, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de VELA CATALANA.

 

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

VELA CATALANA es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega de contingut i/o ús de serveis del web, amb o sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat de l'Usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present web, s'aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, encara que els hi correspongués un altre fur, essent competents per a la resolució de totes les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.