Patró PNB Motor i Vela

Descripció

Vols navegar amb motos nàutiques sense límit de potència i amb embarcacions d’esbarjo a motor i vela? 

 

El PNB et permet:

     - Govern d’embarcacions d’esbarjo tant de vela com de motor de fins a 8 metres d’eslora.
     - Govern de motos nàutiques sense límit de potència.
     - Navegació fins 5 milles d’un port, marina o lloc d’abrig.
     - Navegació diürna i nocturna.

 

Per poder treure’t el Patró de Navegació Bàsica has de complir els següents requisits:

     - Ser major de 16 anys.
     - Presentar el reconeixement mèdic realitzat en un CRC (en el moment de tramitar la titulació).
     - Portar una foto de carnet.

 

Organització del curs:

D’una banda hi ha la part teòrica, de la qual després t’hauràs d’examinar. La durada del curs teòric de PNB és de 9 hores.

D’altra banda tenim la part pràctica. D’això no t’hauràs d’examinar però l’assistència és obligatòria. Les pràctiques són:

     - 8 hores de Seguretat en la Navegació

     - Curs de radiocomunicacions de 4 hores

     - 16 hores de pràctiques de navegació a Vela

Característiques

Inclou: No inclou: Revisió mèdica (realitzar al finalitzar tot)

Examen teòric 
Material d’escola:
     - Llibre del curs
Classes teòriques
Curs de Radiocomunicacions (4h)
Pràctiques de Seguretat en la Navegació (8h)

Pràctiques de Navegació a Vela (16h)
Tramitació del títol (taxes i gestió)